Lezen aan de Witsenkade
Remedial Teaching bij lezen en spelling
WelkomWerkwijzeDoelstellingenAchtergrondTarievenNieuws en informatieContact
Werkwijze

 

-                   Het eerste gesprek

In het eerste gesprek kijken we gezamenlijk naar het doel van uw komst en hoe we dat kunnen bereiken. Hoe kunnen we uw kind het beste helpen om beter te gaan lezen of spellen? Na dit gesprek beslist u of u verder wilt gaan. 

 

 

 

 

-          Onderzoek / diagnose / dyslexieverklaring

Als er nog geen diagnose is kan ik u wellicht hiermee helpen. Voor het verkrijgen van een diagnose dyslexie is het belangrijk om didactische resistentie vast te stellen. Eenvoudig gezegd gaat het om het aantonen dat de achterstand in het lezen of de spelling niet veroorzaakt wordt door inadequaat onderwijs. 
Een dyslexieverklaring is slechts uit te schrijven door een psycholoog of orthopedagoog. Ik werk dan ook nauw samen met een orthopedagoog zodat gegevens (uiteraard slechts met uw toestemming uiteraard) gedeeld kunnen worden. 

 

      Behandelplan

Op basis van een gesprek met u en uw kind, de diagnose en het onderzoek maak ik een behandelplan. In het behandelplan staan de doelstellingen die we willen bereiken, de manier waarop we dat gaan doen, de timing en de tarieven.  Dit plan bespreken we samen, en na goedkeuring van u en uw kind gaan we aan slag. In deze fase heb ik graag contact met de leerkracht van uw kind omdat ik het belangrijk vind de uitleg van de school te verdiepen en te verbreden. Ik wil niet dat uw kind regels anders moet gaan leren. Het is mijn streven in de 'taal' van de eigen school te praten over lezen en spellen.  

 

-          Behandeling

Uw kind en ik gaan aan het werk bij mij thuis op de Witsenkade. De inhoud van de behandeling hangt uiteraard af van de gestelde doelen. In wekelijkse sessies van 60 minuten wordt eerst het huiswerk besproken. Vervolgens wordt een bepaalde (lees-of spelling)regel nader uitgelegd, samen geoefend en nog in een spelvorm geoefend. Het huiswerk voor de volgende keer wordt besproken en terwijl uw kind nog 'speelt' met de oefening van vandaag bespreek ik met u de bijzonderheden van deze les. 
Het huiswerk is een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Eén keer in de week bij mij oefenen is over het algemeen niet voldoende. Uiteraard wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden bij het opgeven van huiswerk. En indien mogelijk wordt aangesloten bij huiswerk wat uw kind toch al krijgt op school.
Hoe lang de behandeling duurt is afhankelijk van de doelstellingen en wordt indien mogelijk in het behandelplan aangegeven. Tijdens evaluatiemomenten is bijstelling van de behandelduur mogelijk. 

 

-          Tussen- en eindevaluatie

Behalve aan het eind van iedere les is er periodiek contact om de vorderingen die uw kind maakt te evalueren. Dit zal in geval van reguliere behandeling vooral zijn rondom de toetsmomenten op school. Toetsen neem ik altijd af in overleg met de school zodat leerlingen niet te veel getoetst worden. 
Is er sprake van een traject richting dyslexieverklaring dan wordt vaker getoetst. Ongeveer eens per drie maanden. 
Op het moment van de evaluatie wordt bekeken of de behandeling aanslaat. Blijven resultaten achter bij het gewenste resultaat dan gaan we samen op zoek naar mogelijke oorzaken en worden de doelen gezamenlijk bijgesteld. 
Wat gaat goed, wat kan nog beter en wat kan u thuis doen om uw kind verder te helpen. Op het eind van de behandeling volgt een eindevaluatie in de vorm van een verslag.
Een tussentijds verslag kan altijd gemaakt worden.