Lezen aan de Witsenkade
Remedial Teaching bij lezen en spelling
WelkomWerkwijzeDoelstellingenAchtergrondTarievenNieuws en informatieContact
Doelstellingen
Het beoogde effect van de behandeling kan zijn dat uw kind:
  • beter leert lezen.
  • beter leert spellen.
  • meer plezier krijgt in lezen.
  • vaardigheden aangeleerd krijgt om beter met zijn/haar leerprobleem/-stoornis om te gaan.
  • op zijn/haar eigen school kan blijven.
  • ook kan in overleg met de groepsleerkracht een plan gemaakt worden dat in de groep op school gebruikt wordt.
  • zelfverzekerd de CITO-eindtoets gaat maken.

 
De begeleiding is mogelijk voor onder andere de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal, Nederlands en Engels.

Tijdens de behandeling wordt altijd aandacht besteed aan het inzicht in eigen kunnen, zelfvertrouwen, effectieve leerstrategieën, werkhouding en concentratie.